• Τόποι μνήμης

    Για τους ιστορικούς, οι “τόποι μνήμης” βρίσκονται παντού. Άλλωστε συχνά, η μνήμη κάθε τόπου ανθίσταται καλύτερα στον χρόνο από του ίδιους τους τόπους. Θελήσαμε λοιπόν να επιβεβαιώσουμε τα παραπάνω στην Κεντρική Θεσσαλία, μια περιοχή ξεχασμένη από τους τουρίστες αλλά κάποτε και από τους ίδιους της τους κατοίκους.