• Οθωμανική απογραφή

    Ως σώφρονες ιστορικοί, σε καμία περίπτωση δεν επιχειρούμε να αποκρύψουμε το παρελθόν, έστω και εν μέρει. Στην Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλία “μας”, δύσκολα ξεχνάμε για παράδειγμα, την μακρόχρονη και δύσκολη περίοδο της Οθωμανικής κατοχής, των ετών 1420 με 1881, χρονιά όπου η Θεσσαλία ως γνωστόν απελευθερώθηκε δια της προσαρτήσεώς της στο σύγχρονο Ελληνικό κράτος. Πλην όμως, δεν παραλείπουμε να αναφερθούμε, ή ακόμη και να μελετήσουμε ει δυνατόν, τις άμεσες σχετικές οθωμανικές πηγές.