• Τρίκαλα, πόλη…μη αλλοτριωμένη!

    Νομίζουμε πως γνωρίζουμε την Ελλάδα, όπως μερικές φορές την τσέπη μας. Ωστόσο, η χώρα… “κοιτίδα της Ευρώπης”, μας κρύβει ακόμα πολλά μυστικά. Ας δούμε για παράδειγμα τη Δυτική Θεσσαλία, μια περιοχή από την οποία κατάγομαι και πιο συγκεκριμένα τα Τρίκαλα, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας στην καρδιά της χώρας ως προοίμιο της Βόρειας Ελλάδας, κατά την ανάβασή μας από την Αθήνα και αφού περάσουμε ήδη τους Δελφούς.